Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Η ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ.Στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται από 26 έως 28 Φεβρουαρίου με θέμα «Αναζήτηση ουσιαστικών σκέψεων και προτάσεων για την Ανασυγκρότηση της Ελληνικής οικονομίας και την Ανόρθωση της Ελληνικής κοινωνίας, τη δεκαετία 2020-2030» θα μαζευτούν όλοι αυτοί που προκάλεσαν την οικονομική κρίση και επέβαλαν με τα μνημόνια να πληρωθεί από την δική μας τσέπη.
Τραπεζίτες, ιδιοκτήτες εταιριών που απολύουν και κόβουν μισθούς, αυτοί που παίρνουν δωρεάν τον πλούτο του τόπου μας, πολιτικοί, πρωθυπουργοί, υπουργοί οικονομικών, όλοι όσοι επέβαλαν την ανεργία, τις απολύσεις, την εξαθλίωση, την κατάρρευση της υγείας και του κοινωνικού κράτους, σε ένα συνέδριο συντονισμού, θα συζητήσουν πώς θα μας πάρουν και τα υπόλοιπα και πώς θα μας εμποδίσουν να πάρουμε πίσω τα κλεμμένα.
Στην υπηρεσία τους είναι όλα αυτά τα κόμματα που δεν διστάζουν μπροστά σε ψέματα ή σε κενές υποσχέσεις, προκειμένου  να εξασφαλίσουν και να διατηρήσουν τη νομή της εξουσίας.
Είναι προσβολή για τους Δελφούς αυτή η συγκέντρωση της απληστίας
Είναι καθήκον να εκφραστεί και εκεί η αντίθεση του Ελληνικού λαού στην προσπάθεια εξαθλίωσης του.
Συμμετέχουμε όλοι στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 4:00  το απόγευμα στους Δελφούς, στο Ξενοδοχείο Βούζα.

ΛΑΕ Φωκίδας

Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ


Ανατροπή τώρα! -Για τι; -Με ποιους; -Πώς;  
Η Λαϊκή Ενό­τη­τα είναι ένας νέος, με­τω­πι­κός πο­λι­τι­κός φο­ρέ­ας, με ένα και­νούρ­γιο σχέ­διο αντί­στα­σης και ανα­τρο­πής της εγκα­τε­στη­μέ­νης μνη­μο­νια­κής τάξης, για τη σω­τη­ρία του λαού και της χώρας μας, η οποία δια­νύ­ει ένα από τα πιο σκο­τει­νά κε­φά­λαια της σύγ­χρο­νης ιστο­ρί­ας της.
Γεν­νη­θή­κα­με το καυτό κα­λο­καί­ρι του 2015, ύστε­ρα από τη με­γά­λη ανά­τα­ση που έφερε το συ­ντρι­πτι­κό "ΟΧΙ" του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος και την οδυ­νη­ρή διά­ψευ­ση από τη συν­θη­κο­λό­γη­ση της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ- ΑΝΕΛ στους εκ­βια­σμούς των δα­νει­στών.
Καμιά ήττα δεν είναι τε­λε­σί­δι­κη. Ο ελ­λη­νι­κός λαός έχει πε­ρά­σει πολύ δυ­σκο­λό­τε­ρες δο­κι­μα­σί­ες, ...

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Κοινή δράση της νεολαίας για το ασφαλιστικόKάλεσμα για τη συγκρότηση πρωτοβουλίας νέων ενάντια στο νέο ασφαλιστικό.

Την Τρίτη 2/2, αντιπροσωπείες δυνάμεων της μαχόμενης Αριστεράς στο χώρο της νεολαίας συναντηθήκαν, με στόχο τη συντροφική συζήτηση για τον συντονισμό του αγώνα μας μπροστά στην συνεχιζόμενη μνημονιακή επίθεση που δέχονται τα δικαιώματά της νεολαίας από τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τους δανειστές της ΕΕ και του ΔΝΤ, καθώς και από το σύνολο των μνημονιακών δυνάμεων και του κεφαλαίου, όπως αυτή συμπυκνώνεται στην παρούσα φάση στο μέτωπο του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου.
Κοινή δια­πί­στω­ση όλων ειναι η πε­ριο­ρι­σμέ­νη πα­ρου­σία της νέας γε­νιάς ερ­γα­ζο­μέ­νων στη μάχη για το ...

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Αλληλεγγύη και στήριξη στους αγωνιζόμενους αγρότεςΗ ΛΑ.Ε εκφράζει την αλληλεγγύη της και τη στήριξη της στους αγώνες αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων, για να μην περάσει το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης που μειώνει συντάξεις, αυξάνει τις εισφορές και, σε συνδυασμό με τη φοροκαταιγίδα σε βάρος τους, οδηγεί στην ανεργία και στην έξοδο από το επάγγελμα αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς, διαλύοντας ουσιαστικά τον ...

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

Ανακοίνωση της ΛΑΕ για τη Γενική Απεργία για το ασφαλιστικό στις 4 Φεβρουαρίου 2016

ΟΛΟΙ/ΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04/02/2016  Οι προ­ω­θού­με­νες προ­τά­σεις της Κυ­βέρ­νη­σης, που οδη­γούν στην πλήρη κα­τε­δά­φι­ση της κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης και των συ­ντά­ξε­ων, συ­να­ντούν την απο­φα­σι­στι­κή αντί­στα­ση ολό­κλη­ρου του Ελ­λη­νι­κού λαού.

Οι πρω­το­φα­νείς σε μα­ζι­κό­τη­τα κι­νη­το­ποι­ή­σεις των μι­σθω­τών και αυ­το­α­πα­σχο­λού­με­νων επι­στη­μό­νων, οι απερ­για­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις των ερ­γα­ζο­μέ­νων του δη­μο­σί­ου και του ιδιω­τι­κού τομέα, οι με­γά­λες κι­νη­το­ποι­ή­σεις του αγρο­τι­κού κό­σμου και τα μπλό­κα σε όλη την χώρα, απο­δει­κνύ­ουν την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα όλων των κοι­νω­νι­κών ομά­δων ν’ αντι­στα­θούν και να μην αφή­σουν να πε­ρά­σουν οι αντια­σφα­λι­στι­κές  ρυθ­μί­σεις, που θα οδη­γή­σουν τους συ­ντα­ξιού­χους σε πλήρη φτω­χο­ποί­η­ση, τους ερ­γα­ζό­με­νους σε νέες μειώ­σεις των μι­σθών τους και τους ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες σε έξοδο από το επάγ­γελ­μά τους και σε ανερ­γία.

Η με­γά­λη Γε­νι­κή Απερ­γία στις 4 του Φλε­βά­ρη θα είναι μια απερ­γία σταθ­μός, που θ’ απο­δεί­ξει στην Κυ­βέρ­νη­ση, στους συμ­μά­χους της και στους δα­νει­στές ότι η διά­λυ­ση της κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης δεν θα πε­ρά­σει.

Νοσοκομείο της Άμφισσας «Πέντε χρόνια στο κρεβάτι του Προκρούστη»Λαϊκή Ενότητα Φωκίδας          1-2-2016
Οι κάτοικοι  και οι επισκέπτες της Φωκίδας ανακαλύπτουμε καθημερινά   με τον χειρότερο τρόπο,  ότι η εφαρμογή των μνημονίων επί μια πενταετία εκτός των άλλων έχει προκαλέσει την κατάρρευση των παρεχόμενων υπηρεσιών  υγείας στον τόπο μας.
Η σημερινή Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όπως και οι προηγούμενες, αποδεχόμενες τις απαιτήσεις των Τραπεζιτών και της Οικονομικής Ελίτ έθεσαν σε δεύτερη μοίρα την ζωή και την υγεία μας . Η υποταγή στην μνημονιακή λογική οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο τέλος της παρεχόμενης δημόσιας υγείας στον Νομό μας, βάζοντας λουκέτο και στα ελάχιστα τμήματα του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας τα οποία λειτουργούν ακόμη...

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝΗ ΑΓΡΟΤΙΑ ΠΑΛΕΥΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ
 ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ

Αγρότες και αγρότισσες
Ο αγώνας των αγροτών παίρνει πρωτοφανείς διαστάσεις σε όλη την Ελλάδα.
Η ΛΑ.Ε στηρίζει το μεγάλο αυτό κίνημα των αγροτών. Διότι η αγροτιά δίνει σήμερα αγώνα επιβίωσης.
Το 3ο Μνημόνιο που μαζί ψήφισαν στις 14 Αυγούστου ΣΥΡΙΖΑ, Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ και ΑΝΕΛ αφανίζει κυριολεκτικά τους αγρότες διότι οι εξαιρετικά υψηλές εισφορές, τόσο για την σύνταξη, όσο και για την υγειονομική περίθαλψη, σε συνδυασμό με την υπέρμετρη φορολόγηση, μαθηματικά οδηγούν τους αγρότες σε οικονομικό αφανισμό και την αγροτική παραγωγή της χώρας σε διάλυση...