Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΛΑΕ 21 και 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΣΤΟ ΣΕΦ

ΕΝΑΡΞΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 πμ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΦΑΖΑΝΗ
 
Η Λαϊκή ενότητα εγκαινιάζει μια διαδικασία συλλογικής συζήτησης με τα μέλη και τους φίλους της ανοιχτά στην κοινωνία για το παρόν και το μέλλον της ,για την αριστερά , για το κίνημα,για τον αντιμνημονιακό αγώνα ,για το εναλλακτικό σχέδιο ριζοσπαστικής αλλαγής .
 Η συζήτηση αυτή θα καταλήξει στην ιδρυτική της συνδιάσκεψη η οποία θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2016.
Σημαντικό βήμα σε αυτή την προσπάθεια είναι η Πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιείται στις21 και 22 Νοεμβρίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Στη σύσκεψη θα μετέχουν εκπρόσωποι από τις πολιτικές επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί σε όλη τη χώρα και στις οποίες έχουν προηγηθεί συνελεύσεις και συζητήσεις.
Η έναρξη της πανελλαδικής σύσκεψης θα γίνει το Σάββατο 21-11 στις 11πμ με εισήγηση εκ μέρους του Πολιτικού Συμβουλίου από τον Επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτη Λαφαζάνη.


Στα πλαίσια της Πανελλαδικής σύσκεψης (Σάββατο (11:00πμ-9:00μμ) και Κυριακή (9:00 πμ-6:00μμ) 21 και 22 Νοεμβρίου) θα γίνουν, παράλληλα -στη αίθουσα Β του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)- οι παρακάτω συναντήσεις για όσους από τους αντιπροσώπους ενδιαφέρονται :

ΣΑΒΒΑΤΟ 21-11

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΩΡΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2-4 Μ.Μ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4-6 Μ.M.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 6-8 Μ.Μ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
(όλων των βαθμίδων)
8-10Μ.Μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22-11

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΩΡΑ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 9 Π.Μ.-12Μ.Μ.
ΑΓΡΟΤΙΚΟ 12-2 Μ.Μ.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2-4 Μ.Μ.

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΛΑΕ 21 και 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΣΤΟ ΣΕΦ

ΕΝΑΡΞΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 πμ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΦΑΖΑΝΗ

 Η Λαϊκή ενότητα εγκαινιάζει μια διαδικασία συλλογικής συζήτησης με τα μέλη και τους φίλους της ανοιχτά στην κοινωνία για το παρόν και το μέλλον της ,για την αριστερά , για το κίνημα, για τον αντιμνημονιακό αγώνα , για το εναλλακτικό σχέδιο ριζοσπαστικής αλλαγής .

Η συζήτηση αυτή θα καταλήξει στην ιδρυτική της συνδιάσκεψη η οποία θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2016.

Σημαντικό βήμα σε αυτή την προσπάθεια είναι η Πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιείται στις21 και 22 Νοεμβρίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Στη σύσκεψη θα ...

Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΠΑΝΑΓ. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Σχόλιο του Γραφείου Τύπου της ΛΑ.Ε:

Ορισμένα κανάλια της διαπλοκής για άλλη μια φορά δεν έχασαν ευκαιρία να παραμορφώσουν πλήρως την συνειδητή παρουσία του επικεφαλής της ΛΑ.Ε Παναγ. Λαφαζάνη, του μόνου πολιτικού και παράταξης, στη μεγαλειώδη συγκέντρωση του αγροτο-κτηνοτροφικού κόσμου της χώρας, του οποίου η παρουσία...

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Η ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΟΙΚΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΧΡΗΣΤΕΥΘΕΙ.
Ανακοίνωση της Λαϊκής Ενότητας για την απαράδεκτη συμφωνία για τους πλειστηριασμούς.
Μόνο ως λαι­μη­τό­μος μπο­ρεί να χα­ρα­κτη­ρι­στεί η συμ­φω­νία κυ­βέρ­νη­σης – πι­στω­τών με βάση την οποία η χώρα θα γνω­ρί­σει τη με­γα­λύ­τε­ρη κοι­νω­νι­κή τρα­γω­δία της με­τα­πο­λί­τευ­σης με το ξε­σπί­τω­μα εκα­το­ντά­δων χι­λιά­δων νοι­κο­κυ­ριών...

Μαζική η πορεία για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Με μια μαζική πορεία ο λαός και η νεολαία της Αθήνας τίμησαν την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
Και θα μπο­ρού­σε να είναι ακόμη μα­ζι­κό­τε­ρη αν η φη­μο­λο­γία ότι θα γί­νουν εκτε­τα­μέ­να επει­σό­δια σε συ­νάρ­τη­ση με το γε­νι­κό­τε­ρο κλίμα φόβου στο φόντο των γε­γο­νό­των στο Πα­ρί­σι δεν επη­ρέ­α­ζε αρ­νη­τι­κά κά­ποιο κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, η πο­ρεία ήταν μα­ζι­κή και με παλμό, επι­βε­βαιώ­νο­ντας για δεύ­τε­ρη φορά ύστε­ρα από την πο­ρεία της γε­νι­κής απερ­γί­ας της 12 Νο­έμ­βρη ότι ένα αξιό­λο­γο τμήμα του κό­σμου της Αρι­στε­ράς και των αντι­στά­σε­ων ξε­περ­νά πολύ πιο γρή­γο­ρα απ’ ό,τι άλλοι φο­βού­νταν και άλλοι ήλ­πι­ζαν τις συ­νέ­πειες από τη μνη­μο­νια­κή στρο­φή του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και το απο­γοη­τευ­τι­κό απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών.
Μα­ζι­κή ήταν η πα­ρου­σία των μπλοκ της Αρι­στε­ράς (ΛΑΕ, ΚΚΕ, ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ κ.λπ.) και των ...

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΑΠΟ ΠΟΤΕ Ο ΦΕΤΙΝΟΣ ΓΙΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ (17/11): ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ''ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ'' ΣΤΗΝ ΠΛ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΣΤΙΣ 3μ.μ
Διαχρονική και άφθαρτη παραμένει η εξέγερση του Πολυτεχνείου της 17ης Νοέμβρη του 1973 και μαζί με αυτήν η μεγάλη πορεία που διεξάγεται κάθε χρόνο προς τιμήν των νεκρών και των εξεγερθέντων του Νοέμβρη για την διεκδίκηση των αιτημάτων και οραμάτων τους, που σήμερα μοιάζουν όσο ποτέ επίκαιρα.
Ιδιαίτερα φέτος τόσο η Παρισινή τραγωδία όσο και τα σκληρά μέτρα του τρίτου μνημονίου, καθιστούν ακόμα ζωντανό και πολύ πιο επίκαιρο το αντιϊμπεριαλιιστικό, αντιμιλιταριστικό περιεχόμενο του Πολυτεχνείου και πολύ πιο επίκαιρα τα μεγάλα αιτήματα του για δημοκρατία, ...

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ: ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕΕνάμισι μήνα μετά τις εκλογές και παρόλη την παντοδυναμία των μνημονιακών δυνάμεων φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι και αυτή η κυβέρνηση δεν θα ξεφύγει από την μοίρα  των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων.
Η αιτία βρίσκεται στο ότι η επίθεση της υποταγμένης στις απαιτήσεις της Τρόικας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, στρέφεται αδίστακτα ενάντια στην κοινωνία χωρίς «ισοδύναμα» και «παράλληλα προγράμματα». Με περαιτέρω κτύπημα των εργαζόμενων, εξόντωση των συνταξιούχων με μειώσεις των συντάξεων, καταστροφή της αγροτικής παραγωγής και των ελεύθερων επαγγελματιών, ακρίβεια με αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ., που συνδυάζεται με αδυναμία διαχείρισης της κατάρρευσης βασικών κοινωνικών υπηρεσιών  του κοινωνικού κράτους,
Η κατάσταση διάλυσης στα Νοσοκομεία είναι γνωστή, το Νοσοκομείο της Άμφισσας δεν είναι η εξαίρεση αλλά ο κανόνας. Οι κινητοποιήσεις για την υγεία έχουν ξεκινήσει ήδη στην Αθήνα και σε πολλές επαρχιακές πόλεις....

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

ΟΛΟΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΩΤΙΚΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ


Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την εφαρμογή των μέτρων του μνημονίου 3 και την ψήφιση των προαπαιτούμενων προχωράει στην εφαρμογή καταιγισμού μέτρων ενάντια στην εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα.

Το πόρισμα της Επιτροπής των λεγόμενων «Σοφών» για το ασφαλιστικό αποτελεί ένα ακραίο αντικοινωνικό, κυριολεκτικά θατσερικό μανιφέστο εκθεμελίωσης της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, καταστροφής των συντάξεων και εξαθλίωσης των συνταξιούχων. Η κυβέρνηση προορίζει για την Επιτροπή των λεγόμενων «Σοφών» το ρόλο του «λαγού» για την προωθούμενη από αυτήν και συμφωνημένη με την τρόικα στο 3ο μνημόνιο κατεδάφιση των συντάξεων και συνολικά των ασφαλιστικών δικαιωμάτων....

Βαλαβανη: Εφτιαξαν μαζικό «πλυντήριο» για δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου…

Η Νάντια Βαλαβάνη έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Από τις 30.10.2015 τέθηκε σε ισχύ, όπως προβλέπεται στο βασικό νόμο του Μνημονίου 4336/14.8.2015, η αφαίρεση από το ΣΔΟΕ των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του για θέματα φορολογικής και τελωνειακής πολιτικής (λαθρεμπόριο) και η μεταφορά τους, μαζί με υποθέσεις του που αφορούν 3.500 ΑΦΜ, καθώς και τους 500 από τους 730 συνολικά ελεγκτές και διοικητικό προσωπικό του, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Αντίθετα, δεν υλοποιήθηκε ακόμα η πρόβλεψη του 4336/2015: «Η αντιμετώπιση των υπόλοιπων υποθέσεων, που θα παραμείνουν στην Ε.Γ. του ΣΔΟΕ, θα καθοριστεί με νομοθετική ρύθμιση μέχρι τις 30.10.2015.»
 Είχα επισημάνει από την αρχή ότι, εκτός αν ανατραπεί η πρόβλεψη στο βασικό νόμο του μνημονίου, ...

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Ο Λαός θα πληρώσει το "μάρμαρο" για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Επιτακτική ανάγκη η άμεση εθνικοποίηση-κοινωνικοποίηση των τραπεζών.
Το νο­μο­σχέ­διο για την ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­ση των τρα­πε­ζών που προ­ω­θεί­ται με απα­ρά­δε­κτες δια­δι­κα­σί­ες- εξ­πρές από την κυ­βέρ­νη­ση Τσί­πρα στο πλαί­σιο των μνη­μο­νια­κών της δε­σμεύ­σε­ων φορ­τώ­νει για πολ­λο­στή φορά στις πλά­τες του ελ­λη­νι­κού λαού το βάρος της διά­σω­σης των τρα­πε­ζι­τών, οι οποί­οι οδή­γη­σαν το χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό σύ­στη­μα στη χρε­ο­κο­πία, ενώ ταυ­τό­χρο­να υπο­θη­κεύ­ει ακόμη βα­ρύ­τε­ρα το οι­κο­νο­μι­κό μέλ­λον της χώρας στους δα­νει­στές.
Αντί η κυ­βέρ­νη­ση να με­τα­τρέ­ψει όλες τις προ­νο­μιού­χες με­το­χές σε κοι­νές και ...

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Μεγάλη συγκέντρωση στον Πειραιά ''KAI H XEIΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟΙΚΙΑ ΔΕΝ ΞΕΠΟΥΛΗΣΕ ΠΟΤΕ ΣΕ ΞΕΝΟΥΣ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ''

-----000eira2ΚΑΤΑΜΕΣΤΟΣ Ο ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΟΛΠ
Σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (31/10) η κεντρική πολιτική εκδήλωση της Λαϊκής Ενότητας, στο κτίριο του Πειραϊκού Συνδέσμου στον Πειραιά, με θέμα την εγκληματική ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και την ανάγκη αποτροπής της...